ยินดีต้อนรับ

   ผมมีความยินดี ที่ได้รู้จักเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่สนใจกิจกรรม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

ภายในเวปไซด์ จะดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลธรรมะ ไฟล์ mp3 เกี่ยวกับการศึกษาพระอภิธรรม เริ่มปรับปรุงใหม่ เมื่อ 8 ก.ค.58